Mayors Report July

My Town - Cowbridge

Colourful houses, Calming river

Old Town Hall, Memorial statue

With head bowed- Remembering

My Town - Cowbridge

Bustling shops, Scented hanging baskets

Pavement cafes, Old Hall

Once occupied by happy families.

My Town - Cowbridge

Peaceful Physic Garden, Mellow old stones

Aromatic plants, People resting

High walls, a shield from the outside world.

My Town – Cowbridge

St. Quentin’s Castle, Fallen from past glory

Picnicking families, Exploring its history

Dignified – keeping a watchful eye over the town.

My Town – Cowbridge

Family and friends, School days

The peal of the church bells, Community singing

Ancient walls – embracing the town

Cowbridge – Our Town - Beautiful

 

Written and read by, Carys Banner, Seren Tanguay, James Miles, Dylan Bail Braunton & Ella Willliams from Y Bont Faen Primary School

What a wonderful start the poem above gave to the recent Civic Service in Holy Cross Church.  I would like to thank all members of the community who attended and took part in a truly uplifting service and the singing really raised the rafters. We really can feel proud of Our Town Cowbridge.

Dates for the diary:  Saturday July 21st Mayors Coffee Morning in the Lesser Hall where a local artist Martin Kaye will have an exhibition and greeting cards for sale. Dementia Friendly Cowbridge will also be present to share information and advice.

Sunday 29th July   The RAF will march through Cowbridge in a large parade and exercise their rights as freemen of the town to parade. We are expecting a large turnout in an event not to be missed.  Please note that traffic restrictions will be necessary.

Fe rhodd y darn cerdd ddechreuad gwych i'r gwasanaeth dinesig diweddar yn Eglwys y Groes Sanctaidd.  Hoffwn ddiolch i bob aelod o'r gymuned a fu'n bresennol ac a gymerodd ran mewn gwasanaeth gwirioneddol galonogol ac roedd y canu'n codi'r trawstiau. Fe allwn wir ymfalchïo yn ein tref Y Bont faen

Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur:    Dydd Sadwrn Gorffennaf 21ain Bore coffi y Mair yn y neuadd lleiaf y dre lle bydd gan Martin Kaye arlunydd lleol arddangosfa a chardiau cyfarch i'w gwerthu. Bydd Dementia cyfeillgar y Bont-faen hefyd yn bresennol i rannu gwybodaeth a chyngor.

Dydd Sul  Gorffennaf 29fed bydd yr RAF yn cerdded drwy'r Bont-faen mewn gorymdaith fawr ac yn arfer eu hawliau fel gwŷr Rhyddion y dref i gorymdeithio. Rydym yn disgwyl y bydd nifer fawr yn cymerid rhan mewn digwyddiad  fydd gwerth gweld.  Nodwch y bydd angen cyfyngiadau traffig yn y dre.